Skoči na vsebino

Nacionalni referenčni laboratorij za škodljive organizme rastlin – VIRUSI, VIROIDI IN FITOPLAZME

V oktobru 2019 je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) imenovala Nacionalni referenčni laboratorij za škodljive organizme rastlin – viruse, viroide in fitoplazme, ki je konzorcij treh partnerjev:

Naloge, ki jih opravlja nacionalni referenčni laboratorij so opredeljene v 101. členu Uredbe (EU) 2017/625. Glavne naloge Nacionalnega referenčnega laboratorija so:

  • sodelovanje z referenčnimi laboratoriji Evropske unije
  • usklajevanje uradnih laboratorijev v Republiki Sloveniji
  • usklajevanje in skrb za izboljšanje laboratorijskih analitskih, preskusnih in diagnostičnih metod
  • organizacija med-laboratorijskih primerjalnih preskusov ali preskusov strokovne usposobljenosti med uradnimi laboratoriji
  • zagotavljanje strokovne in znanstvene pomoči UVHVVR za izvajanje večletnih nacionalnih načrtov nadzora in drugih usklajenih programov uradnega nadzora
  • zagotavljanje validiranja reagentov, vzpostavitev in vzdrževanje seznamov razpoložljivih referenčnih snovi in reagentov
  • nudenje znanstvene in tehnične pomoči Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v primeru izbruha škodljivega organizma rastlin in v primeru neskladnosti pošiljk (potrditveno diagnosticiranje, ugotavljanje lastnosti, epidemiološke in taksonomske študije izolatov patogenov ali vzorcev škodljivih organizmov).

Naloge so med partnerji v konzorciju opredeljene glede na vrsto rastlin:

  • Nacionalni inštitut za biologijo: virusi in viroidi (okrasne rastline in vrtnine), fitoplazme
  • Kmetijski inštitut Slovenije: virusi in viroidi (sadno drevje, vinska trta, poljščine)
  • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije: virusi in viroidi (hmelj)

Povezave:

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy
sl_SISlovenščina